หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ตำบลสระแก้ว
ควบคู่เกษตรธรรมเทค
ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นำพาเศรษฐกิจชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
 
 
   
   
   
         
 
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
สวนเกษตรบ้านลุงฮุย
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
ปุ๋ยชีวภาพ
  
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
1. ประวัติความเป็นมา
  เดิมอยู่กับตำบลหนองปลิง ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาเป็นตำบลสระแก้ว มีจำนวน 12 หมู่บ้าน
 
2. สภาพทั่วไป
  ตำบลสระแก้วอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลอง ชลประทาน ไหลผ่านในเขตพื้นที่ อบต. เริ่มจากพื้นที่ ม.6 ผ่านบ้าน ลำมะโกรก แยกเข้าพื้นที่ ม.1 – 11 อีกสายแยกเข้า ม. 6
 
3. ที่ตั้งและอาณาเขต
 

3.1 ที่ตั้ง เลขที่ 207/4 หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

  3.2 อาณาเขต
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลเขาคีริส อำเภอเมืองพรานกระต่าย
 
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตำบลในเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 
4. ลักษณะทางภูมิศาสตร์
  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เริ่ม จาก พื้นที่หมู่ 6 บ้านลำมะโกรก แยกเข้าพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 9, 11 (1R) อีกสายแยกจากหมู่ที่ 6 เข้าพื้นที่หมู่ 10 (1L 1R) และมีคลองที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและชล-ประทานผ่านหมู่ที่ 6 , 10 , 12
 
5. สภาพเศรษฐกิจ
 
6. ข้อมูลสถิติประชากร
  มีจำนวนประชากรทั้งหมด 13,646 คน จำนวน 4,204 ครัวเรือน แบ่งเป็น
- ชาย 6,717 คน คิดเป็นร้อยละ 49.22
- หญิง 6,929 คน คิดเป็นร้อยละ 50.77
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
 
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง

รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1. บ้านถนอมทอง 536 524 1,060 290
2. บ้านหนองกรด 481 483 964 340
3. บ้านสระแก้ว 363 362 725 221
4. บ้านโพธิ์สวัสดิ์ 583 582 1,165 386
5. บ้านหนองปล้อง 191 196 387 140
6. บ้านลำมะโกรก 2,602 2,802 5,404 1,725
7. บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ 219 180 399 139
8. บ้านห้วยปักษ์ 382 410 792 218
9. บ้านหนองเต่า 379 373 752

207

10. บ้านเทพประทาน 407 420 827 230
11. บ้านเจริญสุข 352 360 712 176
12. บ้านหนองแผ่นดิน 222 237 459 132
  รวม   6,717 6,929 13,646 4,204
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 08-1887-4788
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 4,784,485 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10