หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ตำบลสระแก้ว
ควบคู่เกษตรธรรมเทค
ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นำพาเศรษฐกิจชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
 
 
   
   
   
         
 
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 
 
   
  ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สระแก้ว
  พึงพอใจมาก
  พึงพอใจ
  ควรปรับปรุง
  ไม่พึงพอใจ
 
 
 
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ [ 9 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และ [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 75 
   
 
อบต.นครชุม ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งสวน- [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ได้ลงพื้นที่ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง เจ้าหน้าที่เข้าพ่นยาฆ่าเชื้อ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผ่นพับ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โนนพลวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงออกบริการน้ำให้กับประชาชน [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดำแพงเพชรขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง ตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากต่างหวัด เพื่อร่วมงานศพ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง เข้าเยี่ยมผู้กักตัว ที่บ้านเกาะสีเสียด [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวถนน ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายประมาล ม.9 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม How to..กักกันโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศ สามารถดูข้อมูลเพิ่ม [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม มันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกกลัวและกังวลระหว่าง covid-19. พูดคุยเกี่ยวกับความรู้ [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังประปา ม.3 [ 9 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3