หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)