หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนอื่นๆ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แบบประเมินควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรับ พ.ศ. 2561 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)