หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานวิเคราะหฺผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการตรวจประเมิน LPA 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลการตรวจประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง. [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
การประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)