หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือปฏิบัติงานการธุรการและงานสารบรรณ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)