หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายเทวา วงษ์สงวน
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
โทร : 082-1789940
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายชลศิริ จันทร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-7365524
นายสุบิน ปัญญาเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 0810370178
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 055-027499
นายอนุชิต บุญธิติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
โทร : 0814958808
นางวาสนา โตวารี
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 084-5785394