หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ตำบลสระแก้ว
ควบคู่เกษตรธรรมเทค
ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นำพาเศรษฐกิจชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
 
 
   
   
   
         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
วัดดงสระแก้ว
  
 
 
 
ถ่าน
ปุ๋ยชีวภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
  
 

เริ่มนับ วันที่ 11 ก.พ. 2552
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการด้วยนโยบาย "ประชาชนประทับใจ กลับไปด้วยรอยยิ้ม"
  แนวทางการพัฒนา
  1. ดำเนินการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โดยยึดหลักประชาธิปไตยและการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
  2. ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วให้สง่างาม ทันสมัย นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  3. มีการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาพนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความรู้ความสามารถ เพื่อให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดีในการทำงานพร้อมบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
  5. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และส่วนราชการต่างๆ ในการร่วมการพัฒนา
     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยนโยบาย "ทำอย่างมีระบบ ครบมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ประชาชน"
  แนวทางการพัฒนา
  1. จัดทำโครงการ ไฟฟ้าสว่างทั่วทิศ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอย่างทั่วถึง
  2. จัดทำผังเมือง เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเพื่อรองรับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลฯ
  3. สานต่อโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมปรับปรุง ซ่อมแซมโครงการเดิมให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
  4. ประสานท้องถิ่นข้างเคียง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วนนโยบาย "สระแก้วน่าอยู่ คู่เมืองกำแพงเพชร"
  แนวทางการพัฒนา
  1. ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ให้มีความสวยงาม เพิ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ริเริ่มโครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อเพิ่มความสวยงาม สนับสนุน โครงการ สระแก้วน่าอยู่
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน
  3. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมมือลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้พลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า รักษาธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป
     
     
   
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 08-1887-4788
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-027-499 Fax : 055-027-788
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 7,794,546 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10