หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ตำบลสระแก้ว
ควบคู่เกษตรธรรมเทค
ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นำพาเศรษฐกิจชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
 
 
   ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน  (จังหวัด กำแพงเพชร)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
 
ที่ตั้ง : บ้านเทพประทาน หมู่ที่ 10
 
ข้อมูล : เกษตรกรในตำบลสระแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนา มีเกษตรกร จำนวน 1,250 ราย มีพื้นที่ทำนาประมาณ 23,100 ไร เป็นที่นาในเขตชลประทานซึ่งมีคลองชลประทานไหลผ่านจากแม่น้ำปิงในเขตอำเภอเมืองไปยังอำเภอพรานกระต่าย ทำให้เกษตรกรชาวทำนาปีละหลายครั้งปลูกข้าวในลักษณะของพืชเศรษฐกิจปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรังตามที่ชลประทานจะจัดสรรน้ำให้แต่ผลผลิตยังไม่สูงมากนักและต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาด้านการผลิต เพราะเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธ์จำนวนมากและมาจากแหล่งพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพทำให้เกิดปัญหา ข้าวปน ข้าววัชพืช เมล็ดพันธุ์มีความงอกต่ำทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากต้องใช้เล็ดพันธุ์ในอัตราต่อไร่สูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่ดีเท่าที่ควร ปี 2545 กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ดีให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปและได้สนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี สมาชิกได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและปุ๋ยเคมี ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในการผลิตข้าวทั้งแบบโรงเรียนเกษตรกร การผลิตข้าวแบบ GAP และการปลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และก็ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้และเมล็ดพันธุ์ทุกปีประกอบกับคณะกรรมการศูนย์ได้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้การเป็นชาวนาชั้นนำด้วย ปี 2555 คณะกรรมการร่วมกับ ผู้นำ เกษตรตำบล ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเกษตรกรชาวนาในหมู่บ้านจึงพบปัญหาดังนี้ 1. เมล็ดพันธ์ข้าวที่ชาวนาใช้ไม่มีคุณภาพและเสียค่าใช้จ่ายมากเพราะต้องใช้ในอัตราต่อไร่สูงมีการปลอมปน 2. ข้าววัชพืชปนเป็นจำนวนมากทำให้ผลผลิตต่ำไม่มีคุณภาพ 3.ผลผลิตขายได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร คณะกรรมการได้สรุปจุดแข็งของหมู่บ้านคือ 1.พื้นที่เหมาะสมเนื่องจากมีแหล่งน้ำที่สมบรูณ์ 2.สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ 3.มีลานตากจากงบประมาณของ SML 4.สมาชิกมีความสามัคคีกันดีในหมู่บ้าน จึงได้แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ 1.รวมกลุ่มระดมหุ้นเพื่อหาเงินทุนเพิ่ม 2. จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ใช้เองและจำหน่าย 3.ขอรับการสนับสนุนหรือจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
 
 
ผู้เข้าชม 2179 ท่าน         
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 5,520,849 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10