หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ตำบลสระแก้ว
ควบคู่เกษตรธรรมเทค
ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นำพาเศรษฐกิจชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
 
 
   
   
   
         
 
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเทพประทาน
  
 
 
 
ครองแครงกรอบ
  
 

 
 
  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 
 
  คำขวัญองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
  1. จัดให้มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
  2. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
  3. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียรวม
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  6. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น
  7. ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชน
  8. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  9. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางการเกษตร
  10. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  11. ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  12. การจัดการศึกษา
  13. ส่งเสริมการกีฬา
  14. การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
  15. การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  16. การวางและจัดทำผังเมืองรวม
  17. จัดให้มีการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสร้างอื่นๆ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-746-201
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 4,498,294 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10