หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ตำบลสระแก้ว
ควบคู่เกษตรธรรมเทค
ยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
นำพาเศรษฐกิจชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร 62000
1
2
 
 
 
หลักฐานที่ใช้ในการ ลงสมัคร สมาชิก อบต.
 

ผมอยากทราบว่าใช้เอกสารหลักฐานใดบ้าง ที่ใช้ในการลงสมัคร
สมาชิก อบต.ครับ รูปถ่ายใช้จำนวนกี่รูปครับ
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ขอขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ อบต.สระแก้วล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

เขียนโดย   คุณ noid

วันที่ 5 ก.ย. 2556 เวลา 08.41 น. [ IP : 111.84.19.128 ]  
 

  หลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก อบต.สระแก้ว
๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฏหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๓ ใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่แพทยสภากำหนด
๑.๔ ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร
       - สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จำนวน ๕๐๐ บาท
๑.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้าง ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เวนติเมตร สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จำนวน ๑๒ รูป
๑.๖ หลักฐานการศึกษา(กรณีที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๑.๗ หลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
          ท่านมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.สระแก้ว
                      

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด

วันที่ 5 ก.ย. 2556 เวลา 13.27 น. [ IP : 110.77.210.110 ]  
 

ขอขอบคุณ คุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดครับผม ที่ให้ความกรุณาชี้แนะครับผม ด้วยความเคารพอย่างสูง                    

เขียนโดย   คุณ noid

วันที่ 5 ก.ย. 2556 เวลา 14.48 น. [ IP : 111.84.147.241 ]  
 

                     g            

เขียนโดย   คุณ g

วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 15.26 น. [ IP : 125.25.227.235 ]  
 

ร้องนายกฯใช้วุฒิการศึกษาระดับในได้บ้างครับ

เขียนโดย   คุณ ฟาน

วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 20.06 น. [ IP : 182.232.210.148 ]  
 

ถ้าหากพ่อแม่ตายต้องใช้สำเนาญาติพี่น้องไหมครับ

เขียนโดย   คุณ No name

วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 09.33 น. [ IP : 182.232.106.173 ]  
 

สำหรับบุคคลที่ทำธุระกิจ ส่วนตัวนั้น จะต้องแนบเอกสาร อะไรบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ เอกภพ จันทร์ปรุงตน

วันที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 11.44 น. [ IP : 1.46.8.32 ]  
 

ใบรับรองแพทย์ ห้ามโรคใดลงสมัครและอื่นๆ

เขียนโดย   คุณ ธนดล

วันที่ 6 ต.ค. 2564 เวลา 11.26 น. [ IP : 202.44.251.151 ]  
 

รูปถ่าย 12 รูป ต้องลงลายมือชื่อ ด้านหลังรูปหรือไม่คะ

เขียนโดย   คุณ ธนพร

วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 19.13 น. [ IP : 182.52.219.168 ]  
 
 

รูปที่พิมพ์/print
โดยไม่ต้องผ่านจากร้านถ่ายรูปตามข้อ๑.๕
ยืนยันให้ใช้ได้...ถูกต้องไหมครับ

เขียนโดย   คุณ สุทฺธา

วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 11.07 น. [ IP : 182.232.136.65 ]  
 
 

รูปที่พิมพ์/print
โดยไม่ต้องผ่านจากร้านถ่ายรูปตามข้อ๑.๕
ยืนยันให้ใช้ได้...ถูกต้องไหมครับ
_ควรจะมีข้อกำหนดการปลอดเชื้อ/และวัคซีนด้วยครับ

เขียนโดย   คุณ สุทฺธา

วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 11.10 น. [ IP : 182.232.136.65 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)     2   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร โทร : 055-027-499 Fax : 055-027-788
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
จำนวนผู้เข้าชม 7,640,021 เริ่มนับ 11 ก.พ. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10